How to
  Tip
  Driver
  คู่มือการใช้งาน
  TOR
  ตารางการอบรม
  Training
 
Home > Knowledge > Tip
 
Tip
  Visualizer คืออะไร
คืออุปกรณ์ที่ช่วยในการนำเสนอภาพวัตถุ 3 มิติ เอกสาร หนังสือ แผ่นใส ฟิล์ม..
  ค่าความละเอียดของวิชวลไลเซอร์ที่ 850K, 1.3 M, 2 M, 5 M มีผลต่อการแสดงภาพอย่างไร
ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ข้อมูลต้นทางที่ได้รับมาเป็นภาพที่มีความละเอียดสูงก็สามารถที่จะส่งภาพออกไปใ..
 
 
การสลับเลือกสัญญาณภาพในการพรีเชนเตชั่น ระหว่างวิชวลไลเซอร์กับคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่อย่างไร
การที่จะสามารถสลับไปมาระหว่างวิชวลไลเซอร์กับคอมพิวเตอร์ ในการพรีเซนเตชั่นนั้นเราต้องดูที่รายละเอียดของเครื่องวิชวลไลเซอร์ก่อนว่า มีพอร์ต RGB ที่เป็น Input ..
 
 
ทำไมบันทึกภาพในเครื่องวิชวลไลเซอร์ พอปิดเครื่องแล้วจึงหายไป
เครื่องวิชวลไลเซอร์บางเครื่องเป็นการบันทึกภาพแบบชั่วคราวโดยใช้ RAM (Random Access Momory) ทำให้ไม่สามารถบันทึกภาพเก็บไว้ได้หลังปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม..
 
 
วิชวลไลเซอร์สามารถฉายภาพในตัวเองโดยไม่มีเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ได้หรือไม่
ไม่ได้เพราะเครื่องวิชวลไลเซอร์เป็นตัวรับสัญญาณเข้ามาโดยภาพจากหัวกล้อง เช่น เอกสาร หนังสือ หรือวัตถุสามมิติต่าง ๆ แล้วส่งสัญญาณภาพไปยังโปรเจคเตอร์อีกทีเพื่อ..
 
 
ระบบการซูมภาพ Optical Zoom กับ Digital Zoom แตกต่างกันอย่างไร
เป็นการซูมภาพโดยใช้ความสามารถของตัวเลนส์ ที่เป็นฮาร์ดแวร์ทำให้ตอนซูมภาพภาพที่ได้มาจะไม่แตก การซูมนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเลนส์แต่ละตัว ตัวอย่างเช่น 9x,1..
 
 
วิชวลไลเซอร์สามารถดึงข้อมูลเก่าที่นำเสนอบ่อยๆ ได้หรือไม่
เครื่องวิชวลไลเซอร์บางรุ่นสามารถที่จะเก็บข้อมูลไว้ในตัวเครื่อง เพื่อนำกลับมาแสดงใหม่ได้อีกครั้ง และบางรุ่นก็สามารถที่จะจัดเก็บลงไว้ในคอมพิวเตอร์ได้ไม่จำกัด..
 
 

1 2 3