GYGAR Wireless MIC GUK-800

 • ชุดไมค์ลอยไร้สายยี่ห้อ GYGAR รุ่น GUK-800
 • ไมโครโฟนคู่แบบไร้สาย
 • สามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่านคลื่น UHF ตามมาตรฐานที่ กสทช. รับรอง
 • สามารถใช้งานได้ระยะไกลสูงสุดถึง 50 เมตร
 • ใช้งานได้ง่ายด้วยการตั้งค่าคลื่นความถี่ด้วยระบบ IR

 • ชนิดคลื่นสัญญาณ
 • FM
 • ช่วงคลื่นความถี่
 • 773-823 MHz
 • ช่องสัญญาณ
 • 100
 • ความเสถียรของคลื่น
 • ±0.005%
 • ช่วงคลื่นเสียง
 • 100 dB
 • ความคลาดเคลื่อนของเสียง
 • ±48 KHz
 • ช่วงคลื่นเสียง
 • 50 Hz - 15 KHz
 • S/N
 • 105 dB
 • ความบิดเบือนของเสียง
 • ≤0.3%
 • การขจัดสัญญาณ
 • ≥70 dB
 • ระยะการใช้งาน
 • 50 เมตร
 • กำลังส่ง
 • HI 10 mW, Low 3mW
 • รูปแบบเสียง
 • Dynamic
 • สัญญาณแทรก
 • -60 dB
 • แหล่งพลังงาน
 • แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน
 • ระยะเวลาใช้งาน
 • 6-10 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่)
 • รูปแบบวงจร
 • PLL
 • ช่องสัญญาณเข้า
 • BNC /(50Ω)
 • ช่องสัญญาณออก
 • BNC /(50Ω)
 • ความถี่ปานกลาง
 • 110 MHz, 10.7 MHz
 • ความไวต่อเสียง
 • 12 dBu (80 dBS/N)
 • การขจัดสัญญาณ
 • ≥75 dB
 • ระดับเสียงออก
 • 10 dBV
 • กำลังไฟ
 • ≤500 mA

Camera C200

Download

Speaker C100

Download

Camera T200C

Download

STD Corporate

Download

Interactive Board

Download

Interactive Presenter

Download

Projector A SA Series

Download

Projector CS Series

Download

Screen

Download

Signage Display

Download

Visualizer

Download

สาขา เชียงใหม่